AEROKLUB BIAŁOSTOCKI
Zaprasza na szkolenia lotnicze w sezonie 2023.
Zostań pilotem / skoczkiem spadochronowym.
Zrealizuj marzenia!

Historia
(…) Gdy nad walącymi się ruderami i kamieniczkami zaterkotał pierwszy samolot niejednemu z mieszkańców miasta, podziwiających to wydarzenie zamarzyło się posiąść tę wspaniałą umiejętność latania, dostępna jedynie w baśniach. Działo się to w roku 1910. Świeżo wyszkolony na samolotach we Francji, polski pilot – hrabia Michał Scipio del Campo daje swoje brawurowe popisy nieznanego jeszcze tu na prowincji lotnictwa, mówiło się – awiacji. Lot pokazowy odbył się na podmiejskim, nieogrodzonym placu i pod naporem rozentuzjazmowanego tłumu mieszkańców Białegostoku, omal nie zakończył się katastrofą!
 FOT1_edited_1.jpg
 
W Białymstoku w dniu 23 września 1924 roku, z inicjatywy wojewody białostockiego – inż. Mariana Rembowskiego powstaje Komitet Wojewódzki i Powiatowy Ligi Powietrznej i Przeciwgazowej. (…) Komitet Wojewódzki LOPP wykupuje grunty pod nowe lotnisko na Krywlanach. Dla ciekawostki możemy podać, iż nazwa Krywany prawdopodobnie pochodzi od pierwotnej nazwy wsi "Krzywa"  lub wywodzi się również od nazwy pobliskiej szosy „Pod Krzywą”. (…)
 
FOT_1_edited_1.jpg
  
Białostockie lotnisko w 1927 roku zaliczane było do II klasy podobnie jak lotniska w Krakowie, Toruniu i Lublinie (do lotnisk I klasy zaliczano wówczas Warszawę, Lwów, Poznań, Wilno i Gdańsk) (…)
W owym czasie lotnisko Krywany jest w ciągłej budowie. Służy jako zapasowa baza dla 5 Pułku Lotniczego w Lidzie. Dopiero w 1935 roku wybudowano pierwszy hangar i budynki zaplecza. Tuż, przed wybuchem II wojny światowej założono oświetlenie do nocnych lotów, i rozpoczęto prace ziemne przy budowie drogi startowej. Białostockie lotnisko przygotowano do przyjęcia samolotów bombowych PZL P-37 „Łoś”.(…)
Okres II wojny światowej to bazowanie na Białostockich Krywlanach lotnictwa Sowieckiego i Niemieckiego. Wiosną 1940 roku rozpoczęła działalność szkoła lotnicza, pod koniec zimy 1939 sowieci ukończyli budowę pasa startowego. Rosjanie latali na samolotach myśliwskich LaGG-3 i I-16 i szkolnych UTI-4. W czerwcu 1941 Krywlany przechodzą w ręce Niemieckie. Zaczyna się rozbudowa lotniska. Powstają rozległe koszary, zbudowano szereg hangarów i budynków zaplecza. (…) Do przyjęcia ciężkich maszyn zmodernizowano i wydłużono do 1 220 metrów betonowy pas startowy. Nocny system świetlny Niemcy zakładają nawet na okolicznych drzewach. Na wieży kościoła Św. Rocha działa radiostacja namiarowa lotniska. Stacjonuje tu wiele samolotów takich jak He-111, Ju-87 i Ju-88, Me-109 oraz dwukadłubowe Fw-189 (…) W lipcu 1944 roku w czasie wycofywania się, Niemcy wysadzili lotnisko Krywany przy pomocy bomb lotniczych.
Po wyzwoleniu Białegostoku w 1944 znów bazują tu sowieckie jednostki lotnicze. Zburzone i spalone lotnisko przygotowano ponownie do działań. Na wyposażeniu jednostek znalazły się samoloty łącznikowe Po-2, szturmowe Ił-2, myśliwskie Ła-5 i Jak-9, transportowe Li-2, bombowe Pe-2 oraz Douglas A-20 Havoc (tzw. Bostony). Na tych samolotach z białostockiego lotniska sowieccy lotnicy wykonywali loty bojowe na Gdańsk, Królewiec i inne miasta. (…)
II wojna światowa dobiegła końca, na gruzach zniszczonego lotniska grupa entuzjastów tworzy podwaliny nowej organizacji. W marcu 1946 roku, przy ówczesnym Urzędzie Wojewódzkim powstał Oddział Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Komunikacji, którego kierownikiem został Wiktor Liwierski. (…)
 FOT2_edited_1.jpg
 
W Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Białymstoku, w aktach Urzędu Wojewódzkiego Białostockiego (sygn. 697), znajdujemy dokładną datę powstania Aeroklubu Białostockiego, jako stowarzyszenie został zarejestrowany 14 maja 1946 roku, w wykazie stowarzyszeń działających i zatwierdzonych przez wojewodę na obszarze województwa białostockiego. (...)
 

Źródło:
„Naprzeciw burzom i chmurom”
Mirosław Mikiciuk, Jan Tadeusz Puśko

Aktualna pogoda
CAŁA EUROPA
Statystyki
Szybowce:
Nalot w roku 2024
371:13
Najdłuższy lot w roku 2024
Wojciech Maliszewski - 07:23
Najdłuższy przelot w roku 2024
Adam Sadowski - 0 km
Najwięcej przelotów w roku 2024
Adam Fiłonowicz - 0 km