AEROKLUB BIAŁOSTOCKI
Zaprasza na szkolenia lotnicze w sezonie 2020.
Zostań pilotem / skoczkiem spadochronowym.
Zrealizuj marzenia!

Składki statutowe
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W AEROKLUBIE BIAŁOSTOCKIM
(Obowiązują od dnia 15 stycznia 2019r.)

1. DZIAŁALNOŚĆ SZYBOWCOWA
a. Zwrot kosztów za czas lotu szybowca za godzinę lotu
  Stawka A* Stawka B** Stawka C***
Jednomiejscowy 39 zł 78 zł 120 zł
Dwumiejscowy 51 zł 84 zł 120 zł

Istnieje możliwość opłaty z góry pakietu za czas lotu. Pakiet można realizować na dowolnym typie i egzemplarzu szybowca jednomiejscowego, ale nie dłużej niż do 31 grudnia roku, w którym został aktywowany.
Pakiety dotyczą̨ tylko osób korzystających ze stawki B

Rodzaj pakietu Zwrot kosztów za pakiet
Pakiet czas lotu 10 godz. - 750 zł.
Pakiet czas lotu 20 godz. - 1380 zł.
Pakiet czas lotu 30 godz. - 1800 zł.

b. Loty z instruktorem i nadzorowane
Lot z instruktorem         do 14 min. 20 zł
Lot z instruktorem         od 15 do 60 min. 30 zł
Lot z instruktorem         powyżej 1 h 40 zł
Lot nadzorowany          do 14 min. 20 zł
Lot nadzorowany          od 15 do 60min. 30 zł
Lot nadzorowany          powyżej 1 h 40 zł

c. Start za wyciągarką
Stawka A Stawka B Stawka C
20 zł 30 zł 35 zł

d. Start za samolotem
   
Wysokość do Stawka PROMO**** Stawka A* Stawka B**  Stawka C***
200 m 40 zł 40 zł 45 zł 50 zł
300 m 40 zł 60 zł 65 zł 75 zł
400 m 40 zł 65 zł 70 zł 95 zł
500 m 50 zł  70 zł 75 zł 100 zł
600 m 60 zł 75 zł 80 zł 105 zł
Każde następne 100 m 15 zł 15 zł  17 zł 20 zł
UWAGI:
* Stawka A – dotyczy członków zwyczajnych i wspierających przedstawionych przez Zarząd Sekcji Szybowcowej.
** Stawka B – dotyczy członków zwyczajnych i wspierających AB.
*** Stawka C – dotyczy członków stowarzyszonych AB.
**** Stawka PROMO dotyczy lotów zgłoszonych przez członków zwyczajnych i wspierających AB do OLC min. 150 pkt.

2. DZIAŁALNOŚĆ SAMOLOTOWA
a. Zwrot kosztów za czas lotu samolotu
Typ samolotu Członkowie zwyczajni
i wspierający
Członkowie stowarzyszeni
Cessna 152 378 zł 444 zł.
Cessna 207* 840 zł. 960 zł.
PZL-101 864 zł.  948 zł.
* do decyzji dyrektora

Istnieje możliwość opłaty z góry pakietu godzin na C-152. Pakiet można realizować nie dłużej niż 12 miesięcy od uruchomienia
Pakiety dla członków stowarzyszonych do indywidualnej negocjacji.

C-152 – 10 h 3480 zł.
C-152 – 20 h 6840 zł.

b. Loty z instruktorem i nadzorowane (dopłata do godziny lotu)
Lot z instruktorem                                       - 99 ZŁ./h (1,65 ZŁ./min.)
Lot solo nadzorowany przez instruktora     - 99 ZŁ./h (1,65 ZŁ./min.)

3. DZIAŁALNOŚĆ SPADOCHRONOWA

a. Koszty szkolenia spadochronowego Static Line
szkolenie teoretyczne 300 ZŁ.
skok 1. - 300 ZŁ.
skok 2. - 270 ZŁ.
skok 3. - 230 ZŁ.
kolejne  -150 ZŁ.
UWAGA! w przypadku opłaty jednorazowej za teorię i 3 skoki - 1000 ZŁ.
UWAGA! w przypadku opłaty jednorazowej za teorię i 1 skok - 550 ZŁ.
Powyższe koszty skoków obejmują wypożyczenie uczniowi niezbędnego wyposażenia, nadzór instruktora, wypożyczenie ułożonego spadochronu oraz miejsce w samolocie. Aby korzystać z powyższych stawek nie jest wymagana opłata składki członkowskiej.

Koszty szkolenia AFF
Teoria 300 ZŁ
Skok z dwoma instruktorami 750 ZŁ
Skok z jednym instruktorem 500 ZŁ

b. Zwrot kosztów za skok ze spadochronem

Wysokość Członkowie zwyczajni
i wspierający Członkowie stowarzyszeni
Do 1500 m 45 zł 65 zł
Do 3000 m 85 zł 95 zł
Do 4000 m 95 zł 105 zł

c. Zwrot kosztów dodatkowych

Nadzór nad skoczkiem bez ŚK                                                                  10 ZŁ.
Wypożyczenie spadochronu członkowi zwyczajnemu i wspierającemu    20 ZŁ.
Wypożyczenie spadochronu członkowi stowarzyszonemu                        30 ZŁ.
Opłata za ułożenie spadochronu                                                                20 ZŁ.

Komentarz synoptyka

Aktualna pogoda
Kamerka
Statystyki
Szybowce:
Nalot w roku 2020
Najdłuższy lot w roku 2020
Najdłuższy przelot w roku 2020
Najwięcej przelotów w roku 2020