AEROKLUB BIAŁOSTOCKI
Zaprasza na szkolenia lotnicze w sezonie 2023.
Zostań pilotem / skoczkiem spadochronowym.
Zrealizuj marzenia!

Władze Statutowe
Najwyższą Władzą Aeroklubu Białostockiego jest
Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Białostockiego


W okresie pomiędzy obradami
Walnego Zgromadzenia  Aeroklubu Białostockiego
najwyższą włądzą jest Zarząd Aeroklubu BiałostockiegoZarząd Aeroklubu Białostockiego

Krzysztof Fedyk - prezes zarządu
Gabriel Kochanowicz - wiceprezes zarządu
Artur Wróbel - skarbnik zarządu 
Piotr Waśkiel - sekretarz zarządu
Artur Bernaziuk - członek zarządu
Mariusz Guzowski - członek zarzadu
Bogdan Matwiejczuk - członek zarząduKomisja Rewizyjna Aeroklubu Białostockiego kontroluje całokształt działalności statutowej Aeroklubu Białostockiego


Komisja Rewizyjna

Cezary Subieta - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Andrzej Kamiński - członek Komisji Rewizyjnej
Maciej Szumski - członek Komisji Rewizyjnej
 
Sprawy do Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Białostockiego kierować na adres e-mail: kr@aeroklub.bialystok.pl lub pocztą tradycyjną na adres Aeroklubu Białostockiego z dopiskiem "Komisja Rewizyjna Aeroklubu Białostockiego"

 

Sąd Koleżeński


Krzysztof Dobrzyński
Maciej Olszewski
Michał Poniatowski


Sąd Koleżeńsk

Wiszniewski Dawid
Zdanowicz Piotr
Skrzypczyński Andrzej - uzupełnienie składu na WZCAB w dniu 2 grudnia 2017

Aktualna pogoda
CAŁA EUROPA
Statystyki
Szybowce:
Nalot w roku 2024
382:23
Najdłuższy lot w roku 2024
Wojciech Maliszewski - 07:23
Najdłuższy przelot w roku 2024
Adam Sadowski - 0 km
Najwięcej przelotów w roku 2024
Adam Fiłonowicz - 0 km