AEROKLUB BIAŁOSTOCKI
Zaprasza na szkolenia lotnicze w sezonie 2022.
Zostań pilotem / skoczkiem spadochronowym.
Zrealizuj marzenia!

Posiedzenia
Zwołuję na dzień 02 marca 2023 godzina 18:00 posiedzenie Zarządu AB

Proponuję następujący porządek.
1. Podanie i przyjęcie porządku
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Sprawy członkowskie
4. Realizacja budżetu za rok 2022
5. Ustalenie stawek statutowych na rok 2023
6. Propozycje zmian w Statucie Aeroklubu Białostockiego
7. Podjęcie decyzji o zwołaniu walnego zebrania członków
8. Sprawy różne
9. Zamknięcie posiedzenia

===

Zwołuję na dzień 22 grudnia 2023 (czwartek) godzina 18:00 posiedzenie zarządu AB
Proponuje następujący porządek
1. Podanie i zatwierdzenie porządku posiedzenia
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Sprawy członkowskie
4. Ustalenie wysokości składek członkowskich na rok 2023
5. Zatwierdzenie polityki rachunkowości Aeroklubu Białostockiego
6. Stawki statutowe na 2023 rok
7. Sprawy różne
8. Zamknięcie posiedzenia

===

Zwołuję na dzień 8 grudnia (czwartek) 2022 godzina 18:00 posiedzenie zarządu AB


Proponuję następujący porządek
1. Podanie i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z 2 poprzednich posiedzeń.
3. Sprawy członkowskie
4. Realizacja budżetu do X 2022
5. Ustalenie wysokości składek członkowskich i statutowych na 2023
6. Projekt budżetu na 2023
7. Sprawy różne
8. Zamknięcie posiedzenia


Zwołuje na dzień 18 listopada 2022 godzina 18:30 nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Aeroklubu Białostockiego
Porządek obrad
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu do końca października 2022
2. Podjęcie uchwały o zakupie szybowca Perkoz
3. Podjęcie uchwały o zakupie kontenera biurowego
4. Ustalenie terminu Walnego Zgromadzenia Członków AB
5. Główne założenia do budżetu na rok 2023.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Zwołuje na dzień 10 października (poniedziałek) godzina 18:00 posiedzenie Zarządu Aeroklubu Białostockiego

Proponuję porządek
1. Podanie i zatwierdzenie porządku obrad
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Sprawy członkowskie
4. Sprawy bieżące
5. Sprawy różne
6. Zamknięcie posiedzenia


Zwołuję na dzień 22 września 2022 (czwartek) godzina 19:00 posiedzenie Zarządu Aeroklubu Białostockiego

Proponuję porządek
1. Podanie i zatwierdzenie porządku posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Sprawy członkowskie.
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021.
5. Sprawozdanie dyrektora.
6. Sprawy różne
7. Zamknięcie posiedzenia
Zwołuję na dzień 11 sierpnia 2022 godzina 20:00 posiedzenie Zarządu Aeroklubu Białostockiego

Proponuję porządek
1. Podanie i przyjęcie porządku
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Sprawy członkowskie
4. Stawki statutowe od 1 sierpnia 2022
5. Sprawy różne
6. Zamknięcie obrad

Zwołuję na 31.05.2022 (wtorek) godzina 20:00 posiedzenia Zarządu Aeroklubu Białostockiego


Proponuję porządek
1. Podanie i przyjęcie porządku
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy członkowskie
4. Sprawozdanie dyrektora z realizacji budżetu
5. Sprawy bieżące
6. Sprawy różne
7. Zamknięcie obrad.


Zwołuję na 24.02.2022 (czwartek) godzina 19:00 posiedzenia Zarządu Aeroklubu Białostockiego
Propozycja porządku obrad
1. Podanie i przyjęcie porządku
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Sprawy członkowskie
4. Uchwalenie składek statutowych na 2022
5. Przyjęcie budżetu na rok 2022
6. Powołanie zespołu do opracowania Statutu AB
7. Sprawy różne
8. Zamknięcie obrad

Zwołuję na 14.01.2022 (piątek) godzina 18:00 posiedzenia Zarządu Aeroklubu Białostockiego
Propozycja porządku

1. Podanie i przyjęcie porządku
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Sprawy członkowskie
4. Podjęcie uchwały o wysokości składek członkowskich na 2022 rok
5. Ustalenie wysokości składek statutowych na rok 2022
6. Sprawy różne
7. Zamknięcie obrad.

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Aeroklubu Białostockiego
18 grudnia 2021 sobota godzina 17:00

Porządek obrad.
1. Podanie porządku
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Omówieni powołania zespołu ds. statutu.
4. Zamknięcie posiedzenia.Aktualna pogoda
CAŁA EUROPA
Statystyki
Szybowce:
Nalot w roku 2023
Najdłuższy lot w roku 2023
-
Najdłuższy przelot w roku 2023
- km
Najwięcej przelotów w roku 2023
- km