AEROKLUB BIAŁOSTOCKI
Zaprasza na szkolenia lotnicze w sezonie 2020.
Zostań pilotem / skoczkiem spadochronowym.
Zrealizuj marzenia!

Posiedzenia

Najbliższe posiedzenie Zarządu Aeroklubu Białostockiego
15 stycznia 2020 (środa godzina 18:00)

 
Proponowany porządek:
1. Podanie porządku obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy członkowskie - ustalenie składek członkowskich na rok 2020.
5. Projekt budżetu na rok 2020
6. Sprawy różne
7. Zamknięcie obrad.


CHRONOLOGICZNE ZESTAWIENIE TEMATÓW PORUSZANYCH NA POSIEDZENIACH


Z protokołami z posiedzeń Zarządu Aeroklubu Białostockiego oraz uchwałami można zapoznać się u dyrektora (kopie) oraz Sekretarza Zarządu (oryginały wszystkich dokumentów.)

Jeżeli są jakieś sugestie, to proszę pisać: prezes@epbk.pl


Komentarz synoptyka

Aktualna pogoda
Kamerka
Statystyki
Szybowce:
Nalot w roku 2020
Najdłuższy lot w roku 2020
Najdłuższy przelot w roku 2020
Najwięcej przelotów w roku 2020