AEROKLUB BIAŁOSTOCKI
Zaprasza na szkolenia lotnicze w sezonie 2020.
Zostań pilotem / skoczkiem spadochronowym.
Zrealizuj marzenia!

Polityka Prywatności
Postępując zgodnie z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 (RODO), wdrożyliśmy adekwatne środki techniczne i organizacyjne oraz politykę bezpieczeństwa danych osobowych. Każdy nasz pracownik oraz członek Aeroklubu Białostockiego, którego zadania związane są z dostępem do Państwa danych został przeszkolony w zakresie ochrony danych osobowych i posiada upoważnienie do wykonywania czynności ich przetwarzania.

 
Poniżej zamieszczamy dedykowane Klauzule informacyjne. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

klauzula informacyjna dla Klientów i Członków AB
 
klauzula informacyjna dla kandydatów na Członków AB
 
klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Komentarz synoptyka

Aktualna pogoda
Kamerka
Statystyki
Szybowce:
Nalot w roku 2020
Najdłuższy lot w roku 2020
Najdłuższy przelot w roku 2020
Najwięcej przelotów w roku 2020